Leg. Djursjukskötare/ Djurvårdare

Home/Om oss/Medarbetare/Leg. Djursjukskötare/ Djurvårdare
Leg. Djursjukskötare/ Djurvårdare 2019-07-08T11:41:54+00:00

Flera av våra djursjukvårdare/djurvårdare/leg. djursjukskötare har mångårig erfarenhet av djursjukvård. Vi är ett 25-tal kunniga och engagerade sköterskor som tjänstgör på djursjukhuset tillsammans med våra veterinärer alla årets dagar.

Våra sköterskor utbildas inom flertalet kompetensområden där individuella intressen får utvecklas i samklang med djursjukhusets behov av kompetens i verksamheten.

Camilla Rye
Camilla RyeLeg. djursjukskötare
Camilla Rye är Leg. djursjukskötare och Chefssköterska.
Hon har utbildat sig i Danmark och jobbat på djursjukhuset sedan mars 2013. Har tidigare jobbat på Blå Stjärnan i Göteborg.
Camilla har ett särskilt intresse för anestesi, smärtlindring och akut/intensivvård. Hon jobbar på operationsavdelningen.
Ulrika Persson
Ulrika PerssonDjurvårdare D9
Ulrika har jobbat på djursjukhuset sedan april 2013. Är utbildad djurvårdare, hunddressör och instruktör och har jobbat med framförallt hundar inom olika branscher sedan 1995. Nu utvecklas jag inom röntgen och håller i höftledsröntgen och armbågsröntgen här på djursjukhuset.
Julia H Andersson
Julia H AnderssonDjurvårdare
Presentation kommer inom kort
Rosanna Linder Frid
Rosanna Linder FridREHAB / Djurvårdare
Utbildad djurvårdare från gymnasiet och sedan studenten jobbat på bl.a Nordens Ark och Viskadalens Djurklinik.
Åren 2014-15 utbildade hon sig till Certifierad Canineopat (hundfysioterapeut) på UPH.nu och fick samtidigt godkänt som djurvårdare på utökad nivå. Efter avklarad utbildning började hon jobba på Viskadalens Djurklinik som rehabansvarig samt som djurvårdare.
Rosanna började hos oss hösten 2017 och kommer främst att jobba på rehabavdelningen men kommer även synas på polikliniken emellanåt.
Sandra Nyman
Sandra NymanLeg. djursjukskötare
Sandra Nyman är legitimerad djursjukskötare och avdelningsansvarig för operations-avdelningen. Hon har arbetat på djursjukhuset sedan 2001.
Hon utbildade sig på Djursjukvårdarutbildningen i Skara 2004-2006.
Har genomgått ett flertal vidareutbildningar ffa. inom anestesiologi/akut & intensivvård.
Anna-Karin Österberg
Anna-Karin ÖsterbergLeg. djursjukskötare
Anna-Karin Österberg är legitimerad djursjukskötare och en av våra nattsköterskor. Har gått djursjukvårdarutbildningen i Skara med examen 1996. Anställd på djursjukhuset sedan 2000. Har huvudsakligen arbetat på stationärvårdsavdelningen samt som ultraljudssköterska fram till 2010, då hon började som nattsköterska. Är även utbildad i akut och intensivvård samt hund och kattetologi.
Carina Uhlén
Carina UhlénLeg. sjukgymnast
Carina Uhlén är legitimerad sjukgymnast. Hon har sjukgymnastexamen med vidareutbildning i ortopedisk medicin och akupunktur. Mångårig erfarenhet inom humanvården med tjänstgöring på sjukhus och vårdcentral. Har på senare år genomgått flertalet kurser i rehabilitering inom veterinärmedicin. Har arbetat inom djursjukvården sedan 2001 och anställd på djursjukhuset 2003.
Stina Johansson
Stina JohanssonLeg. djursjukskötare
Stina Johansson är legitimerad djursjukskötare. Anställd sedan 2005 och arbetar i huvudsak på stationärvårdsavdelningen. Har ett stort intresse av akutsjukvård.
Marika Thulin Kjellin
Marika Thulin KjellinLeg. djursjukskötare
Marika Thulin Kjellin är legitimerad djursjukskötare och en av våra nattsköterskor. Hon har arbetat på djursjukhuset sedan 1977. Var tidigare polikliniksköterska med inriktning på hudsjukdomar och innan dess stationärvårdsansvarig sköterska. Nu är Marika poliklinik ansvarig sköterska.
Stina Tyrén
Stina TyrénLeg. djursjukskötare
Stina Tyrén är legitimerad djursjukskötare. Examinerades från djursjukvårdarutbildningen i Skara 2004, och anställd samma år på djursjukhuset. Arbetar på operations-stationärvårdsavdelningen.
Eva Tiberg
Eva TibergDjurvårdare
Eva Tiberg är djursjukvårdare, anställd 2001. Hon är utbildad undersköterska sedan 1984. Har arbetat inom humanvården från 1976 till 2001. Arbetar huvudsakligen på polikliniken och på laboratoriet.
Monica Rosendahl Skattberg
Monica Rosendahl SkattbergDjurvårdare
Monica Rosendahl- Skattberg är djursjukvårdare, inköpsansvarig och butiksansvarig. Hon har jobbat på djursjukhuset sedan 1976. Under åren har hon varit verksam på alla avdelningar. Arbetar idag som inköpsansvarig och butiksansvarig.
Annica Andersson
Annica AnderssonLeg. djursjukskötare
Annica Andersson är legitimerad djursjukskötare. Hon är utbildad djursjukvårdare sedan 1993 och har arbetat på djursjukhuset sedan 1999. Annica arbetar huvudsakligen i receptionen och på tandavdelningen. Hon är narkossköterska när djuren skall sövas för tandåtgärder och har vidareutbildats inom anestesi och smärtlindring.
Ulrika Ryberg
Ulrika RybergLeg. djursjukskötare
Ulrika Ryberg är legitimerad djursjukskötare sedan examen från Djursjukvårdarutbildningen, SLU i Skara 2006. Hon har arbetat sedan dess på Blå Stjärnan. Hon har även magisterexamen i biologi med inriktning på etologi. Arbetar huvudsakligen på poliklinik och reception.
Anna Nord
Anna NordLeg. djursjukskötare
Anna Nord är legitimerad djursjukskötare som arbetat på djursjukhuset sedan 1990. Hon är idag avdelningsansvarig på stationärvårdsavdelningen. Hon gick distansutbildning i djursjukvård 2001 och arbetar i huvudsak på stationärvårdsavdelningen dvs. med de inskrivna djuren.
Malin Angeloson
Malin AngelosonLeg. djursjukskötare
Malin är legitimerad Djursjukskötare. Hon tog examen från Djursjukskötarprogrammet i Skara 2010, och har sedan dess jobbat på djursjukhuset.

Hon jobbar framförallt på stationäravdelningen och poliklinik.

Jenny Lagström
Jenny LagströmDjurvårdare
Presentation kommer inom kort
Hanna Dozzi Almendra
Hanna Dozzi AlmendraLeg. djursjukskötare
Hanna är legitimerad djursjukskötare. Hon gick utbildningen 2003-2005 i Skara. 2014 anställdes hon på Djursjukhuset. Speciellt intresserad av anestesi och tänder och har gått flertal vidareutbildningar inom dessa områden.

Ulrika Skinnari
Ulrika SkinnariLeg. djursjukskötare
Ulrika är legitimerad djursjukskötare. Tog djursjukvårdarexamen vid SLU 2010 och har jobbat på djursjukhuset sedan januari-2014. Har tidigare jobbat på djursjukhus i Göteborg samt på klinik i Lund. Arbetar på operationsavdelningen men hoppar gärna in på andra avdelningar vid behov.
Jenny Johansson
Jenny JohanssonLeg. djursjukskötare
Jenny är legitimerad djursjukskötare och gick utbildningen i Skara 2010-2013. Hon jobbar mestadels på operationsavdelningen, men kan även finnas på någon av de andra avdelningarna i huset.
Louise Lindskog
Louise LindskogDjurvårdare
Presentation kommer inom kort.
Mia Aldenbrand
Mia AldenbrandLeg. djursjukskötare
Mia är Leg. djursjukskötare med inriktning på rehabilitering. Ansvarig sköterska för djursjukhusets REHAB-avdelning.
Johnatan Östebo
Johnatan ÖsteboLeg. Djursjukskötare
Presentation kommer inom kort
Fredrik Lindgren
Fredrik LindgrenLeg. Djursjukskötare
“Fredrik är legitimerad djursjukskötare och har arbetat inom djursjukvården sedan 1987, större delen av tiden på Blå Stjärnan i Göteborg. Han har arbetat med det mesta inom yrket och har särskilt lång erfarenhet av anestesi och akutsjukvård, men även särskild kompetens inom bilddiagnostik och dermatologi. Genom åren har han gått ett flertal vidareutbildningar. Fredrik arbetar huvudsakligen på operationsavdelningen och anställdes på djursjukhuset i mars 2016.
Fredrik har två långhåriga collies och bor strax utanför Göteborg.”
Emma Johnsson
Emma JohnssonLeg. Djursjukskötare
Presentation kommer inom kort
Rebecca Spilg
Rebecca SpilgLeg. Djursjukskötare
Presentation kommer inom kort