Laboratorie

Laboratorie 2017-05-10T09:58:32+00:00

imagesVJ3LML5EPå vårt laboratorium arbetar två Biomedicinsk analytiker.

För att ställa en korrekt diagnos och kunna ge rätt behandling krävs det ibland att vi tar prover på ditt djur. Många av dessa prover analyseras omgående vilket gör att vi enkelt och snabbt får svar.

Här utförs undersökningar på blodprover, urinprover, avföringsprover, hudskrap och kroppsvätskor. Undersökningarna utförs med hjälp av moderna kemiska instrument och många prover bedöms även manuellt via mikroskopering.

Ett enkelt blodprov kan visa om ditt djur har diabetes, blodbrist, en pågående infektion i kroppen, njur- eller leverskada. Ett urinprov kan bland annat påvisa en urinvägsinfektion.

Genom samarbete med laboratorie partners tillhandahåller vi även hormonanalyser, antikroppstester, bakterieodlingar och histopatologiska undersökningar.