Ultraljud

Ultraljud 2017-05-10T09:58:32+00:00

bild20Hos oss kan man utföra ultraljudsundersökningar med den senaste tekniken. Vi har en avancerad ultraljudsmaskin för detta ändamål och personal med flerårig erfarenhet av ultraljudsundersökningar.

Vid en ultraljudsundersökning så kan man undersöka inre organ i djurets kropp och i vissa fall även ytligare strukturer. Undersökningen ger värdefull information som ibland är avgörande för val av behandlingsstrategi. Ultraljudstekniken använder ljudvågor som skickas in i kroppen via en givare (probe) som hålls mot den del av kroppen som skall undersökas.

När ljudvågorna återkommer till ultraljudsmaskinen bearbetas de så att man kan se en bild av organet/organen. För att få en bra bild så måste man raka över det område som skall undersökas och en kontaktgel läggs på huden.