Stationärvård

Home/Avdelningar/Stationärvård
Stationärvård 2017-05-10T09:58:32+00:00

IMG_0028Om Ert djur blir inskrivet för utredning och behandling eller ska genomgå en större operation, kommer det till vår stationärvårdsavdelning. På vårdavdelningen behandlas de djur som kräver mer avancerad vård än vad som kan utföras i hemmet.

OBS! Glöm ej att meddela oss om ditt djur behandlas med någon medicin, äter specialfoder, har någon konstaterad sjukdom eller någon känd allergi.

I samband med inskrivningen upprättas ett mottagningsbevis där Du som djurägare förbinder dig att hämta ditt djur efter avslutad behandling, samt erlägga betalning. Vi har under dagtid möjlighet att direktreglera kostnaderna för ditt djur med försäkringsbolaget vid hemgång. Vår stationärvårdsavdelning består av ca 50 platser, uppdelat på kirugstall, medicinstall, uppvak, kattstall, infektionsstall, isoleringsstall samt ett specialstall för de ”udda” smådjuren (reptiler och fåglar samt gnagarna).

Varje morgon undersöks de inlagda patienterna av veterinär och djursjukvårdare, och man beslutar och vidare undersökningar, provtagningar och eventuella operationer Ert djur kan behöva. Under dagen sker fortlöpande kontroller av patienten och dess behandlingar.

Under vårdtiden bor ditt djur i egen bur med fri tillgång till vatten.
Hundarna rastas och matas flera gånger per dag och kosten är individuellt anpassad till varje patient.

Vi har ett separat kattstall med upphöjda kattburar för maximal trivsel för katterna, där inga hundar är välkomna.

Ett separat uppvakningsstall för de djur som varit sövda finns i anslutning till operationsavdelningen. Vi har även möjlighet till intensivvård, såsom syrgasbehandling, blodtransfusioner, etc, på stationärvårdsavdelningen.

Djur med misstänkt smittsamma sjukdomar vårdas påinfektionsavdelningen eller isolering. Dessa avdelning består av helt avskilda stallar med tillhörande rastgård så att inga smittor ska kunna överföras djuren emellan.

Veterinärerna på stationärvårsdavdelningen vill varje dag ha kontakt med dig som har ditt djur inlagt.

När Ni lämnar in Ert djur, uppger Ni ett telefonnummer där ni alltid kan nås. Personalen på stationärvårdsavdelningen kommer att ringa upp Er mellan kl 12.00 till 15.00 på vardagar.
Tyvärr har vi ingen möjlighet att ha mer kontakt med dig på telefon eftersom resten av tiden går till att vårda patienterna. Telefonkontakt på helger sker efter överenskommelse. Vi vill att du ska veta att om du inte hör från oss mellan telefonsamtalen, betyder det att ditt djur mår som tidigare eller bättre. Om läget försämras, hör vi givetvis av oss omgående!