Djurförsäkring

Home/Bra att veta/Djurförsäkring
Djurförsäkring 2017-05-10T09:58:32+00:00

imagesIBNS9T0DModern och avancerad djursjukvård kan bli kostsamt. I samband med större undersökningar och behandlingar kan slutsumman hamna på flera tusen kronor och då är det mycket tacksamt att ha sitt djur försäkrat för veterinärvårdskostnader.

Som djurägare kan man teckna en försäkring för säväl livvärde som för veterinärvård, eller enbart en av dessa.

Livvärde är det värde som djuret uppges ha utefter inköpspris och eventuella meriter. En livvärdesförsäkring betalas ut om djuret dör eller avlivas av sådan orsak som ersätts utifrån försäkringsvillkoren.

Ersättning som betalas ut vid veterinärvård är den summa som kvarstår då självrisk och procentuell del av totalbeloppet dragits av för den veterinärvård som ersätts utifrån försäkringsvillkoren. Premie och procenttal varierar mellan olika försäkringsalternativ.

Djursjukhuset kan erbjuda sina kunder en så kallad direktreglering vilket innebär att enbart självrisk och procentuell del av beloppet betalas vid besöket. Försäkringsbolaget måste ha öppet då en direktreglering utförs av handläggare på försäkringsbolaget.

Djursjukhuset kan ge information och material om förekommande försäkringsbolag på marknaden för djur.