Vår historia

Home/Om oss/Medarbetare/Vår historia
Vår historia 2021-04-28T09:24:42+00:00

bild64Redan 1954 byggdes här, på Stallgatan, en anläggning för djurvård.
Fru Sonja Andersson var en av de stora förgrundsfigurerna i strävan att få en god vård av våra husdjur.

Genom basarer, soaréer, modevisningar och lotterier samlade Svenska Blå Stjärnans Borås Kår in pengar under flera år, för att till slut kunna presentera en summa av 300.000 kronor. För dessa pengar fick man tomt, hus med inredning och rastgårdar.

Här fanns plats för inackordering, hundtrim och en veterinärklinik med en föreståndare på plats. Blå Stjärnorna fick ställa upp frivilligt med att koka näringsriktig mat, städa burar och rastgårdar samt rasta hundar. Många av dem, som var ” Små Stjärnor ” på den tiden, känner väl igen sig.

År 1972 bildades Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus. Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av ledarmöten från Föreningen Svenska Blå Stjärnan samt från Borås kommun. Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus fick status djursjukhus 1978 och ingår sedan dess som medlem i Svensk Djursjukvård och är certifierad av densamma. Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås är en fristående verksamhet och är i dag Sjuhärads största veterinärmedicinska enhet som djurägare kan vända sig till med sina djur. Vi är  nästan 50 medarbetare som årligen hjälper 16 000 djur med varierande åkommor. Vi har öppet alla årets dagar. Lördagar, söndagar och årets övriga helgdagar finns jourverksamheten redo att hjälpa akut sjuka djur.

Karin Nyman
Chefsveterinärbs_ikon_stiftelsen