Laboratorie

Home/Avdelningar/Laboratorie
Laboratorie 2017-05-10T09:58:32+00:00

bild21Anvisningar för provtagning:

Blodprover
För att få bästa resultat bör blodprov tas efter 12 timmars fasta.
Ditt djur får däremot ha tillgång till vatten under den här tiden.

Urinprov
Morgonurin är att föredra men om detta inte är möjligt bör urinen ha funnits i blåsan under åtminstone fyra timmar.

Hanhund: Rengör förhuden med tvål och vatten
Tik: Rengör yttre genitalia med tvål och vatten.

Undvik att samla upp den första mängden urin när hunden börjar kissa.
Det är viktigt att urinen samlas i en ren burk eller skål och önskvärd mängd är minst 10 ml. Provet bör förvaras i kylen och lämnas in för analys inom två timmar efter att provet tas.

Avföringsprov
Vi föredrar att avföringsprov samlas från tre tillfällen i följd, på grund av att ägg inte utsöndras kontinuerligt från parasiten. Det är viktigt att du håller uppsikt över ditt djur för att förhindra intag av avföring från annat djur, från dagen innan till och med att provtagningen är klar. Det kan annars bli ett missvisande provsvar. Förpackas lämpligen i plastpåsar och förvaras kylt (ej fryst!) tills dess att de lämnas in för analys.