Hudvård

Hudvård 2017-05-11T16:01:40+00:00

images7HGBJE1X

Huden är kroppens största organ och är även en av de största skyddsbarriärerna . Detta gör att huden ständigt utsätts för ”angrepp” och skador, vilket leder till att det hela tiden pågår en reparation eller återväxt.
Upp till var fjärde patient på Djursjukhuset söker för någon typ av sjukdom eller skada på eller i huden, allt från skärsår, infektioner, öroninflammationer, klåda, med mera.

De vanligaste orsakerna till veterinärbesök pga hudlidande är sår i huden, klåda eller öroninflammationer. Orsak till öroninflammationer – Otit kan vara flera så som öronskabb, eller infektion med jästsvamp eller bakterier. Djur med allergi får generellt sett lättare och oftare öroninflammationer.
Vanligaste symtomen på en öroninflammation/infektion är klåda eller smärta från öron, att djuret ruskar huvudet mycket, rodnad i örat eller lukt från öronen.
Om man misstänker att djuret har en öroninflammation bör man söka veterinär.

Klåda är ingen specifik sjukdom utan ett symtom på sjukdom. Orsaker till klåda kan vara många, men den vanligaste är dock utvärtes parasiter så som öronskabb, löss, loppor, mjällkvalster, rävskabb eller hårsäckskvalster.
Diagnos ställs via olika undersökningar så som noggrann genomgång av hud och päls, skrapprov och blodprov.

Även hudinfektioner ger klåda, allt från en lindrig till en relativt kraftig klåda. Hud infektioner är vanliga hos hundar, medan de hos katter är förhållandevis ovanliga. Hudinfektioner (Pyodermier) benämns olika beroende av hur de ser ut, var de sitter och hur djupt de går ner i huden.
Generellt sett mår djur med olika hudinfektioner bättre av att badas i specialschampon relativt ofta, men till många infektioner behöver man få hjälp från veterinär för att få en bra behandling.

Tredje vanligaste orsaken till klåda och hudbekymmer hos våra djur är allergier (överkänslighetreaktioner), vilka delas in i atopi(omgivningsallergi), cutan födoämnes reaktion (matallergi), kontakt allergisamt loppallergi.

Mjäll ses hos många djur, detta indikerar att man har/har haft en ökad omsättning av hudceller. Detta kan orsakas av allt från stress, hudsjukdom
eller annan sjukdom.

Veterinär bör alltid kontaktas om man har ett djur med öroninflammationer, skador i huden, klåda, hudinfektioner eller andra hudlidanden.