Varför skrev inte veterinären på djursjukhuset ut antibiotika till mitt djur ?

Home/Medicin/Varför skrev inte veterinären på djursjukhuset ut antibiotika till mitt djur ?

I samhället ökar antalet bakterier som är resistenta mot många av våra vanligaste antibiotikagrupper. Vissa av dessa bakterier är multiresistenta dvs. är motståndskraftiga mot nästan alla antibiotikagrupper.

Det finns misstankar om att bakterier emellan sig kan “lära ut resistens” till annan bakterie och det finns vissa multiresistenta bakterier som kan överföras mellan människa och djur. Om alla bakterier blir multiresistenta så minskar veterinärens, läkarens och tandläkarens möjligheter att behandla svårt infektionssjuka djur eller människor med antibiotika. Om bakterierna är resistenta så har inte antibiotikan någon alls effekt. Det kan då leda till att djur och människor kan avlida i en bakterieinfektion.

Djursjukhuset försöker därför att minimera antibiotikaförskrivningen till djuren för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier. Vi arbetar också aktivt med en hygienpolicy för att slippa antibiotikabehandla djur i onödan i samband med operationer och inskrivning på stationäravdelningen.

Om ditt djur misstänks ha en bakterieinfektion rekommenderas blodprovstagning och/eller bakterieodling. Det innebär att vi inte förskriver antibiotika till djur utan föregående undersökning. Undersökningen kompletteras vanligen med blodprovstagning och/eller bakterieodling för att verifiera eller avfärda bakterieinfektion. Vi försöker också i de fall som antibiotika visar sig vara nödvändigt att följa veterinärförbundets antibiotikapolicy.

Detta innebär att man i vissa fall får avvakta svar på bakterieodlingar innan ev. behandling sätts in – eller i vissa fall får byta antibiotika om bakterier är resistenta. Vid vissa fall av multiresistenta bakterier – tex. MRSP (Methicillinresistenta Stafylococcus Pseudointermedius ) undviks helt antibiotika som ges i munnen och lokal behandling av djuret företes ( lokal antibiotika, antibakteriella bad, antibakteriell tvättning av sår, behandling med medicinsk honung mm).Vi hoppas att du som djurägare förstår vikten av detta förhållningssätt. Med gemensamma krafter kan vi bibehålla möjligheterna att behandla de djur som verkligen behöver antibiotika genom en restriktiv antibiotikaförskrivning. Tack för er förståelse !

Chefveterinär Karin Nyman

2017-03-28T11:19:05+00:00 mars 25, 2017|Medicin|

Leave A Comment