Vår minneslund.

Home/Uncategorized/Vår minneslund.

Vi är nu klara med första steget i vårt arbete med vår minneslund.

Vi har fått frågor om och när man kan ställa tillbaka minnessaker som vi flyttade på inför röjningen av minneslunden.

Det kommer inte vara tillåtit att sätta ut några minnesarrangemang i minneslunden efter att röjningen nu är klar.

Det enda som får finnas i minneslunden framgent är gravljus,gravlyktor och blommor på anvisad plats.

Under vår och sommar är det inte tillåtit att tända gravlyktor och gravljus med tanke på brandfaran i skog och mark.

För att vi skall kunna hålla vår minneslund i ordning behöver vi regelbundet klippa och rensa i växtligheten, stigar och gångar vilket är svårt när det står arrangemang i vägen.

Inom kort kommer det upp skyltar med ordningsregler i minneslunden. Eventuella arrangemang som ändå sätts ut i minneslunden kommer att tas bort och slängas.

Vill man ha en egen plats att gå till har vi en väldigt fin gravplats genom kommunens försorg. Hör med oss så hjälper vi till.

Personliga minnessaker som ligger kvar på gräset utanför minneslunden kommer att ligga kvar under hela april 2021.

Därefter kommer vi att slänga det som ligger kvar i början på maj.

 

2021-03-19T15:33:15+00:00 mars 18, 2021|Uncategorized|