HD-AD Röntgen

Home/Behandling/HD-AD Röntgen

Ca. priser (inkl. moms):
HD-röntgen 1094 kr (tillkommer avläsningsavgift SKK 230 kr)
HD+AD-röntgen 1408 kr (tillkommer avläsningsavgift SKK 350 kr)
HD+AD+Knä-röntgen 1727 kr (tillkommer avläsningsavgift SKK 425 kr)

Vissa raser har ett genetiskt hälsoprogram genom Svenska Kennelklubben. Vi utför Höftleds- armbågsleds- och knäledsröntgen, där bilder skickas till SKK för central bedömning.

Röntgenundersökning av höftleder, för officiell bedömning och registrering hos SKK sker efter 12 respektive 18 månaders ålder beroende på ras. Kolla med din uppfödare eller SKK vad som gäller.

Röntgenundersökning av armbågsleder, för officiell bedömning och registrering hos SKK sker efter 12 månaders ålder.

Röntgenundersökning av knäleder, gäller endast boxer, för officiell bedömning och registrering hos SKK efter 12 månaders ålder.
Alla hundar måste vara ID-märkta!

Vad ska jag tänka på?
Ring i god tid för bokning. Hunden ska vara fastande, alltså inte ätit på 12 timmar innan undersökningen. Vatten får stå framme. Hunden ska vara välrastad. Ta med registreringsbevis.

Hur går det till?
Veterinär lyssnar på hundens hjärta. Hunden sederas (ges lugnade) för att vara tillräckligt avslappnad vid röntgentillfället. Tänk på att preparaten för sedering omfattas av Nationella Dopingsreglementet för hund. Hunden får alltså inte delta på utställning, prov, tävling eller träning under karenstiden.

Hunden läggs sedan på rygg i en vagga på röntgenbordet när det gäller höftledsröntgen, då det är viktigt att hunden ligger rakt vid exponeringen.
Vid armbågsledsröntgen och knäledsröntgen ligger hunden på höger respektive vänster sida.

Registreringsnumret som hunden har röntgas in i plåten. När allt är klart får hunden en uppvakningsspruta och kan efter en stund gå här ifrån.

Tänk på att den fortfarande är trött och skall ta det lugnt resten av dagen. Mat får erbjudas efter några timmar.

Är du uppfödare och vill ha hela kullen röntgad samma dag (vi kan ta 6 hundar per gång).

Ring för offert.
Röntgen utförs av specialutbildad personal.

2017-05-10T09:58:33+00:00 mars 26, 2017|Behandling|

Leave A Comment