Ändrade öppettider vid tre datum sommaren 2023

Home/Uncategorized/Ändrade öppettider vid tre datum sommaren 2023

Djursjukvården i Sverige står inför stora utmaningar i arbetet att anställa bristyrkesgrupperna veterinär och Leg. djursjukskötare för att tillgodose efterfrågan av djursjukvård. Bristläget blir mer akut under sommaren när våra ordinarie veterinärer och sköterskor går på sin lagstadgade och mycket välförtjänta sommarsemester.

Även vi på Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås känner av branschens utmaningar i att bemanna ett djursjukhus under sommaren.

För att klara vårt uppdrag till vårdbehövande, men också med hänsyn tagit till vår personals arbetsmiljö har vi fått göra mindre justeringar av vår tillgänglighet och öppethållande vid tre tillfällen under sommaren.

Den 30 juni (fredag) kommer vi att hålla öppet djursjukhuset 07:00-17:00. Vi kommer endast erbjuda begränsad akutvård av de djur som vi bedömer är mest vårdbehövande. Vi kommer i de fall vi gör bedömningen remittera fall vidare  som kräver större akuta kirurgiska åtgärder, eller större medicinska utredningar som resulterar i inläggning för vidare utredning. Denna typ av fall kan vi redan vid telefonkontakten med dig be söka annan vårdgivare som har rätt resurser för att hjälpa ditt djur.

Den 14 juli (fredag) kommer vi att hålla öppet djursjukhuset 07:00-17:00. Vi kommer endast erbjuda begränsad akutvård av de djur som vi bedömer är mest vårdbehövande. Vi kommer i de fall vi gör bedömningen remittera fall vidare  som kräver större akuta kirurgiska åtgärder, eller större medicinska utredningar som resulterar i inläggning för vidare utredning. Denna typ av fall kan vi redan vid telefonkontakten med dig be söka annan vårdgivare som har rätt resurser för att hjälpa ditt djur.

Lördag och söndag den 15-16 juli kommer djursjukhuset att hålla stängt. För dig som behöver akut hjälp med ditt djur under denna helg ber vi dig att söka dig till något av de större djursjukhusen i Göteborg, alternativt Jönköping.

I övrigt gäller våra sommaröppettider i sin helhet.

2023-06-20T11:15:02+00:00 juni 20, 2023|Uncategorized|